Onze kudde Lakenvelders

Onze kudde bestaat uit zo’n tachtig Lakenvelders. Het is een gemengde kudde van rode en zwarte dieren. In de winter staan ze op stal, maar van april tot en met oktober lopen ze buiten in de wei. Het weidegebied bevindt zich rondom onze boerderij in de Boterhuispolder.

Wij zijn de kudde begonnen met een tweeling, de pinken Saar en Noor, en koe Lotje met haar kalf Juul. Zij hebben een bijzonder plekje in ons hart. Onze oudste koe is Rosalinde 19, geboren in 2010.
De kalfjes blijven na de geboorte bij hun moeder, totdat de dieren voor de winter weer de stal in gaan. De kalveren van dat jaar gaan dan in een strohok (potstal), de oudere dieren staan in de ligboxenstal.
De jonge stieren worden gecastreerd als ze ongeveer twee maanden oud zijn. Deze ossen worden dan geslacht als ze 2 tot 2,5 jaar oud zijn. Ook worden er koeien geslacht die een aantal keren gekalfd hebben en waar we niet verder mee fokken.

We gebruiken één of twee natuurlijk dekkende stier(en), die in het najaar bij de kudde gaat. De dekstieren blijven maximaal twee jaar op het bedrijf om ervoor te zorgen dat ze niet hun eigen nageslacht dekken.2015-08-22 12.13.51Stier Nicky met de kudde in de wei