40% meer weidevogels

40% meer weidevogels werden er vorig jaar geteld op ons land, na 5 jaar natuurinclusief beheer. Daar worden we blij van! Met name de kievit en de tureluur doen het goed. Hopelijk zien we komend jaar de visdief en de veldleeuwerik weer terug, en natuurlijk zien we het aantal grutto’s graag doorgroeien. Inmiddels is het broedseizoen weer in volle gang in de Boterhuispolder. 

Het Leiderdorpse deel van de polder is de komende drie maanden gesloten voor publiek om de weidevogels voldoende rust te geven. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, kunnen makkelijk verstoord worden. Verstoringen gebeuren weliswaar vaak onbedoeld en ongemerkt, maar leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces. Bij ons bent u van harte welkom om de polder te doorkruisen, maar blijf wel op de paden en laat uw honden thuis. Alvast onze dank!