Nieuw op het erf: onze poldertuin

In onze ‘poldertuin’ combineren we twee projecten. Onlangs legden we drie theehagen aan, in samenwerking met Wilder-land (de nieuwe naam van Ptthee). Zij zullen de thee gaan oogsten en op de markt brengen. Hiervoor hebben we een bijdrage ontvangen van het Landschapsfonds Holland Rijnland, dat het terugbrengen van landschapselementen financieel ondersteunt.

Daarnaast participeren we in een biodiversiteitsproject van Universiteit Wageningen. Zij onderzoeken maatregelen om de biodiversiteit op boerenerven en boerenland te verhogen.

Rond de poldertuin zal een haag van sierappel worden aangelegd en er wordt een bijenhotel geplaatst. Elders op het erf worden bomen geplant waarmee insecten worden aangetrokken. De Wageningse onderzoekers doen een nulmeting en daarna monitoren ze wat het effect van de maatregelen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *