Steeds meer belangstelling

We merken dat er steeds meer vraag is naar kleinschalig, duurzaam en traceerbaar vlees – ook vanuit de horeca. Dat is goed nieuws! Het betekent echter wel dat onze vriezer vaak al praktisch leeg is voordat de nieuwe voorraad binnen is.

Omdat we veel waarde hechten aan een goede opbouw van onze kudde, kunnen we niet zomaar op stel en sprong extra dieren slachten. We hopen in de zomer meer vlees beschikbaar te hebben.

Bestellen kan altijd!

Vlees bestellen is op elk moment mogelijk. U krijgt dan bericht van ons wanneer we uw bestelling verwachten beschikbaar te hebben. Normaal gesproken is dit altijd binnen 4 weken. Bij heel specifieke delen hangt dit af van het aantal liefhebbers.

Lakenvelder sirloin steak, foto: KitchenExile