Fosfaatwet bedreiging voor levend erfgoed

De schrikbarende teruggang van bijen en van insecten in het algemeen is de laatste tijd flink in het nieuws. Met de fosfaatwet, die per 1 januari 2018 van kracht wordt, hangt ons iets vergelijkbaars boven het hoofd: het uitsterven van zeldzame oud-Hollandse runderrassen.

Neem bijvoorbeeld het Lakenvelder rund. Een prachtig en duurzaam oud-Hollands ras, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de late middeleeuwen. De Lakenvelder behoort tot ons levend erfgoed. Wereldwijd zijn er ongeveer evenveel Lakenvelders als tijgers. Het grootste deel van die populatie bevindt zich nog altijd in Nederland. Omstreeks 1970 dreigden de Lakenvelders geheel uit te sterven, maar door een gericht fokprogramma is die ontwikkeling gelukkig een halt toegeroepen. Mede dankzij de Vereniging Lakenvelder Runderen en de Stichting Zeldzame Huisdieren is er nu juist sprake van een toenemende belangstelling voor het ras. Zelf heb ik ruim drie jaar geleden besloten om mijn leven een andere wending te geven en met mijn zoon een boerenbedrijf te beginnen. We houden uitsluitend Lakenvelders en ambiëren een eerlijke, ambachtelijke aanpak, gericht op duurzaamheid en dierenwelzijn, in balans met de natuur. Mijn zoon is voornemens om Lakenvelders te gaan melken en daarmee lokale en unieke zuivelproducten te gaan maken, zoals Lakenvelder kaas. De nieuwe fosfaatwetgeving zet deze aanpak volledig op de tocht. Daarmee valt ook zijn droom in duigen.

De fosfaatwet kent een financiële waarde toe aan melkvee en jongvee. Omdat de boer per koe betaalt voor de fosfaatrechten, stimuleert dit een zo hoog mogelijke melkproductie per dier. De vraag is, of deze ontwikkeling in het kader van het dierenwelzijn wel wenselijk is. Bovendien zal deze maatregel tot gevolg hebben dat koeien met een lage melkproductie sneller worden afgevoerd. De fosfaatwet is een bedreiging voor het dierenwelzijn.

Naast de problemen met dierenwelzijn worden de boeren die juist niet alleen gericht zijn op een zo hoog mogelijke productie de dupe van dit systeem. Lakenvelders leveren vergeleken met moderne Holsteiners maar weinig melk op. Maar het ras heeft wel andere kwaliteiten, zoals een buitengewoon goede vleeskwaliteit en een zeer goede voedselconversie. Lakenvelders leven prima op een schraal dieet van enkel gras. Er hoeft geen extra (kracht)voer aangevoerd te worden, waardoor ook de mestproductie relatief laag is. Dit geldt in essentie voor al onze oud-hollandse rassen, zoals onder meer de Blaarkoppen, het Fries-Hollands rundvee en de Brandrode runderen.

De gevolgen van de fosfaatwetgeving laten zich raden: deze rassen zullen geleidelijk aan verdwijnen uit de Nederlandse veestapel. Nieuwe fokkers zullen er niet komen, want het houden van deze dieren wordt veel te kostbaar. Geen boer zal het nog in zijn hoofd halen om oud-Hollandse runderen te gaan melken. Met als uiteindelijk gevolg dat deze bijzondere rassen alsnog dreigen uit te sterven.

Met dit scenario in het achterhoofd is het extra wrang om te constateren dat Nederland zich juist in diverse wereldwijde verdragen heeft gecommitteerd aan het in stand houden van biodiversiteit. Dat de Nederlandse overheid daarbovenop ook nog is vergeten om de EU-subsidies ter bescherming van zeldzame veerassen en agro-biodiversiteit aan te vragen, is eerlijk gezegd schandalig. Het is teleurstellend om moeten te constateren dat de Tweede Kamer dit onderwerp niet aangesneden heeft in het recente begrotingsdebat met minister Schouten. Als de overheid, zoals zij aangeeft, wil streven naar een duurzame landbouw waarin balans is tussen boer en natuur, dan is het aanpakken van de ongewenste bijwerkingen van de fosfaatwet een allereerste vereiste om geloofwaardig over te kunnen komen.

De oplossing voor dit probleem is heel eenvoudig. Stel alle zeldzame rassen vrij van fosfaatrechten. Het betreft minder dan een half procent van de Nederlandse veestapel! Op die manier dragen we bij aan de biodiversiteit en houden we ons levend erfgoed in stand.

 

Om ook bij te dragen aan het in stand houden van ons levend erfgoed kunt u de petitie ondertekenen. Alvast bedankt!

 

Slow Food markt Gouda, 30 september.

Affiche Oogstmarkt

Slow Food Groene Hart bestaat 5 jaar. In dat kader organiseren ze op zaterdag 30 september een oogstmarkt in Gouda.
Als echte Slow Food koe mag de Lakenvelder daar niet ontbreken, daarom staat Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder ook met een kraam op de markt.

De boerderijwinkel is die dag gesloten. Maar u kunt een afspraak maken om op een ander moment vlees te halen.

Wellicht tot ziens in Gouda!

OPEN DAG zaterdag 9 september

open dag 2017

Op zaterdag 9 september is weer de jaarlijkse open dag van de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder.  Tussen 11 en 16 uur is er voor jong en oud van alles te beleven op de boerderij aan de Zijldijk.

Elk uur gaat boer Fernand de Willigen met een groepje de wei in om de kudde Lakenvelders van dichtbij te bekijken. Er zijn korte wandelingen door de Boterhuispolder onder begeleiding van een gids en er liggen kano’s waarmee gevaren kan worden op de Zijp. Deze zomer zijn er dertien kalveren geboren. Het laatste kalf is een fleskalf,  ze is daardoor heel mak en mag geknuffeld worden. Kinderen kunnen op de trampoline en een ritje maken met de ponykar.

Naast het heerlijke Lakenvelder vlees zijn er nog diverse andere produkten te koop. Oma Appel uit Leiderdorp is aanwezig met zelfgemaakte jam en chutney en Annemarie’s Brood uit Hoogmade komt met ambachtelijk desembrood.  Ook de Biologische Wilde Weide Kaas van boerderij De Eenzaamheid op de Zwanburgerpolder is te verkrijgen. De koffie wordt dit jaar geschonken door de dames van HeerlijkHeerlijk.

Graag tot ziens op 9 september!

Vanaf 8 juli weer een nieuwe voorraad

cof

De koeien staan in de wei, de kalveren groeien als kool en het hooi is weer binnen. Kortom, de komende weken zijn even rustig.

Tijd om de vriezers weer te vullen, op zaterdag 8 juli krijgen we een nieuwe voorraad heerlijk Lakenvelder vlees binnen. U kunt alvast uw bestelling plaatsen maar ook gewoon langskomen tijdens onze openingstijden: elke zaterdag van 13 tot 17 uur.
Mocht dat niet schikken dan kunt u ook een afspraak maken voor een ander moment.

Wij hebben ook nog tijd om op vakantie te gaan, daarom zijn we de eerste twee zaterdagen van augustus gesloten. Dus de hele maand juli kunt u nog bij ons terecht en dan weer vanaf 19 augustus.

En de datum voor onze open dag is ook al bekend. Schrijf het vast in uw agenda: zaterdag 9 september van 11 tot 17 uur.

Kalvertijd!

cof

Er zijn de afgelopen maand maar liefst twaalf kalfjes geboren. U bent van harte welkom om het jonge grut te komen bekijken. Elke zaterdag van 13 tot 17 uur zijn we geopend.

Vanaf 3 juni hebben we ook weer een nieuwe voorraad Lakenvelder vlees in de vriezer. U kunt ook alvast uw bestelling doorgeven op lekker@boterhuispolder.nl of bellen naar Fernand: 0621 278096

Veel vogelsoorten gezien op de vogelkijkochtend

vogelochtend

Op onze vogelkijkochtend op zondag 23 april zijn er 45 soorten vogels gezien. We vinden het positief dat er zoveel vogels in de polders rondom onze boerderij te zien zijn en we leveren daarom graag een bijdrage om te zorgen dat de vogelstand niet achteruit gaat.

De complete lijst:

Boeren zwaluw – al druk bezig bij hun nesten
Buizerd
Grutto
Kievit
Tureluur
Canadese gans
Scholekster
Houtduif
Bergeend
Meerkoet
Wilde eend
Merel
Ekster
Huismus
Knobbelzwaan
Kauw
Spreeuw
Aalscholver
Kokmeeuw
Grauwe gans
Gierzwaluw – vier stuks op doortrek
Witte kwikstaart
Zwarte kraai
Blauwe reiger
Fazant
Kleine mantelmeeuw
Stormmeeuw
Turkse tortel
Nijlgans
Tapuit – vast op doortocht
Brandgans
Huiszwaluw – de eerste is al terug!
Koolmees
Vink
Slobeend
Kuifeend
Heggenmus
Putter
Winterkoning
Visdief
Wulp
Regenwulp (een heuse vlucht, twaalf stuks)
Krakeend
Lepelaar
Postduif

Wat wel te verwachten was maar niet gezien is:
Ooievaar
Grote zilverreiger
Torenvalk
Bruine kiekendief

De koeien gaan de wei in!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zondag 23 april is het weer zover, onze Lakenvelders kunnen weer naar buiten. De hele zomer genieten ze van het verse gras in de polder. De koeien, pinken, kalfjes en ossen lopen dan bij elkaar in de kudde, een prachtig gezicht!

U bent welkom vanaf 13 uur, rond 14 uur gaan de koeien naar buiten. U kunt rondkijken op de boerderij en ook de kinderen kunnen zich prima vermaken. We verkopen koffie, thee en sap en natuurlijk Lakenvelder vlees.

 

Vogelkijkochtend

 

De ochtend van 23 april is er een vogelkijkochtend op de boerderij. Er zijn een aantal ervaren vogelgidsen aanwezig die u alles kunnen vertellen over de (weide-)vogels die er in en rond de Boterhuispolder te zien zijn.

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Een vrijwillige eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

Indien u zelf een kijker heeft wordt aangeraden deze mee te nemen. De gidsen zijn aanwezig van 9.30 tot 12.30 uur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vernieuwde vleespakketten beschikbaar

We hebben nog eens goed naar onze pakketten gekeken en de inhoud van het fijnproeverspakket gewijzigd, zodat het beter aansluit bij uw wensen.
Voortaan vindt u in dat pakket:
500 gr kogelbiefstuk
1 kg entrecote
500 gr rosbief
500 gr bieflappen
500 gr ribeye
4 tartaartjes
8 hamburgers

Samen ongeveer 4,5 kg Lakenvelder vlees voor € 75,-

Het lekkerbekkenpakket is ongewijzigd, 6 kg Lakenvelder vlees voor € 75,-

Informatie over al onze prijzen kunt u vinden op de prijslijst.
Wilt u een bestelling plaatsen? Vergeet dan vooral niet om onze Lakenvelder droge worst uit te proberen. Verkrijgbaar in vier smaken, € 5,50 per worst en vier worsten voor € 20,-.

cof

Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten en evenementen. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar nieuws@boterhuispolder.nl

Nieuwe voorraad (h)eerlijk Lakenvelder vlees

Het eerste weekend van februari krijgen we weer een nieuwe voorraad vlees binnen. U kunt nu alvast uw bestelling doorgeven op lekker@boterhuispolder.nl. Voor prijzen en de inhoud van de pakketten kunt u op onze prijslijst kijken. De nieuwsbrief van januari is al weer uit, online te bekijken bij de nieuwsbrieven. Wilt u als eerste de hoogte zijn van de gebeurtenissen op de boerderij? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief: nieuws@boterhuispolder.nl.

Half maart is dan de eerste lichting Lakenvelder Droge Worst beschikbaar, echt iets bijzonders! Gerookte droge worst in vier smaken: chorizo, jeneverbes, nootmuskaat en Groninger worst. Bestellen is nu al mogelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Daan Kalmeijer

Kerstactie: aanbiedingen voor de maand december

De hele maand hebben wij een aantal aanbiedingen:

  • biefstuk € 18,- per kg
  • bieflappen € 12,50 per kg
  • gehakt € 8,50 per kg

Dit alles zolang de voorraad strekt. Kijkt u ook eens op de prijslijst voor de rest van onze prijzen. Bestellen kan door te mailen naar lekker@boterhuispolder.nl of te bellen met 0621 278096

Wilt u op tijd op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe voorraad vlees binnenkomt? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief: nieuws@boterhuispolder.nl

 

De koeien staan weer op stal voor de winter, dus neem even een kijkje als u vlees komt halen!

cof

cof