Nieuws van juli

Nieuw in ons assortiment: saucijzen van 100% Lakenvelder vlees in varkensdarm. Gekruid en verpakt per 2 of 4.

Heerlijk op de barbecue!

Onze winkel is gesloten op 4 en 11 augustus. Daarna zijn we weer elke zaterdag tussen 13 en 17 uur geopend.
En zet vast in uw agenda: 8 september Open Dag! Met onder meer een kleinschalige streekmarkt met lokale producten.

We hebben de nieuwe voorraad weer in de vriezers liggen, bestellingen kunt u alvast doorgeven.
Vanwege stijgende kosten bij de slager zien wij ons ook genoodzaakt een aantal prijzen te verhogen, de actuele prijslijst vindt u op deze website.
De inhoud van de pakketten is gewijzigd: daar zitten nu ook saucijzen in.

Hopelijk tot ziens op 8 september!

Mooie toekomst voor de Boterhuispolder

De ontwikkeling van de Boterhuispolder (fase 2) nadert het eind. De aannemer is begonnen met het grondwerk, na de vakantie worden het fietspad door het Teylingse deel van de polder aangelegd.

Op een deel van de gronden wordt beheer uitgevoerd wat speciaal gericht is op het stimuleren van de weidevogels. Het fietspad komt langs de rand van dat gebied en in de weilanden lopen ook onze Lakenvelder koeien.

U kunt dan mooi uw bezoek aan de boerderij combineren met een leuke fietstocht door de omgeving.

Hieronder het artikel uit het Leidsch Dagblad waarin het plan wordt beschreven.

Bieflappen uitgelicht

Momenteel zijn de bieflappen en het gehakt in de aanbieding. Maar wat zijn bieflappen nu precies en wat kun je er mee?

Bieflappen worden ook wel baklappen of magere runderlappen genoemd. Ze zijn geschikt om kort te bakken (6 tot 10 minuten) anders worden ze taai. Ze kunnen zowel rood als rosé gegeten worden. Een lekkere bereiding is om kleine stukjes ervan te snijden en het vlees in een wokgerecht te gebruiken (zie hieronder).

foto Hansje Huson

Maar bieflappen zijn ook te gebruiken als stoofvlees, belangrijk is dan wel dat er genoeg vet in het vocht zit om ze mals te maken en dat ze lang genoeg sudderen. Eerst rondom dichtschroeien en vervolgens 2 tot 3 uur sudderen. Eventueel van te voren marineren voor een nog lekkerder resultaat.

Smakelijk eten!

De koeien gaan naar buiten!

Op zondag 22 april is het weer feest in de polder. De Lakenvelders gaan weer de wei in voor de zomer.

foto Daan Kalmeijer

U bent welkom op de boerderij vanaf 13 uur, dan kunt u vast een kijkje in de stal nemen en daarna een mooi plekje zoeken om te kijken.
We hebben koffie, thee en sap te koop. Verder kunt u natuurlijk ons heerlijke Lakenvelder vlees én biologische Wilde Weide kaas van boerderij De Eenzaamheid kopen.
Om 14 uur gaan de koeien naar buiten.

We verwachten in mei de kalveren. Deze blijven dan de hele zomer zogen bij hun moeders in de wei, een prachtig gezicht.

 

Weidevogelochtenden

foto Daan Kalmeijer

In de Boterhuispolder wordt een groot weidevogelgebied ingericht rond onze boerderij. Er zijn volop grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs te vinden, naast nog een heleboel andere vogels. Wilt u dit met eigen ogen zien? Kom dan op één van onze weidevogelochtenden, in samenwerking met Vogelwerkgroep Teylingen.
Er zijn weidevogelochtenden op 28 april en 12 mei, beiden van 9.30 tot 12 uur. Voor de ochtend van 28 april kunt u zich aanmelden via de site van de vogelbescherming. Aanmelding voor 12 mei kan via vogelweek.nl
Aanmelden is nodig zodat we weten hoeveel gidsen er nodig zijn op de ochtend. U kunt gratis koffie en thee krijgen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
En vergeet uw kijker niet!

 

Petitie voor de zeldzame rassen

Een week geleden is de petitie voor het behoud van de Blaarkop, de Lakenvelder en de andere zeldame rassen gestart. Inmiddels hebben we al bijna 2000 steunbetuigingen ontvangen. Dat is een mooie start. We hopen dat er nog vele duizenden ondertekeningen gaan volgen.

Wij willen u alvast bedanken voor uw steun, en meteen ook vragen om u te blijven inzetten voor het behoud van ons levend erfgoed. Dat kunt u doen door de petitie onder de aandacht te blijven brengen bij uw achterban. Via websites, nieuwsbrieven en mailings aan uw netwerk. U vindt bijgevoegd een persbericht wat u zou kunnen gebruiken om uw mediacontacten op de hoogte te brengen van de petitie. Berichten op facebook en/of twitter zijn ook van harte welkom, gebruik dan bijvoorbeeld #reddeblaarkop en #fosfaatwet.
De link naar de petitie is: https://reddeblaarkop.petities.nl

De petitie is ontstaan vanuit de zorgen in de Leidse regio over de bedreiging voor de Blaarkop, vanouds een veelgebruikt ras in de streek. We hebben de Blaarkop daarom als boegbeeld van onze actie gekozen, maar willen nadrukkelijk ook de andere bedreigde runderrassen in Nederland via onze actie ondersteunen. Door onze regionale cultuurhistorie erbij te betrekken, hopen we een breder publiek aan te spreken. Het is dan ook zeker niet bedoeld als regionale petitie. We ontvangen steunbetuigingen uit het hele land. Dus als u vanuit een andere hoek betrokken bent bij deze problematiek helpt uw steun ook!

Er is een begeleidende website bij de petitie: www.reddeblaarkop.nl
Voor deze website kunt u ook bijdragen aan de inhoud, op welke manier dan ook. Met een verhaal over een zeldzaam ras, een quote of tweet, of uw mening over de kwestie. Op deze manier willen we een breed cultuurhistorisch kader rond de zeldzame rassen opbouwen, zodat duidelijk blijkt dat het over nationaal erfgoed gaat. Erfgoed dat belangrijk is en blijft voor de landbouw, de agro-biodiversiteit, natuurbeheer, de productie van gezonde voeding én onze historie.

Als we allemaal samen dit onderwerp onder de aandacht blijven brengen achten we de kans groot dat de politiek dit ook zal oppakken.
We willen u alvast bedanken voor uw steun. Op weg naar de 40.000 handtekeningen!

 

Hartelijke groet,

Fernand de Willigen
Lakenvelder boer te Warmond

06 2127 8096
info@boterhuispolder.nl
www.boterhuispolder.nl

Twitter: @boterhuispolder
Facebook: Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder

Fosfaatwet bedreiging voor levend erfgoed

De schrikbarende teruggang van bijen en van insecten in het algemeen is de laatste tijd flink in het nieuws. Met de fosfaatwet, die per 1 januari 2018 van kracht wordt, hangt ons iets vergelijkbaars boven het hoofd: het uitsterven van zeldzame oud-Hollandse runderrassen.

Neem bijvoorbeeld het Lakenvelder rund. Een prachtig en duurzaam oud-Hollands ras, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de late middeleeuwen. De Lakenvelder behoort tot ons levend erfgoed. Wereldwijd zijn er ongeveer evenveel Lakenvelders als tijgers. Het grootste deel van die populatie bevindt zich nog altijd in Nederland. Omstreeks 1970 dreigden de Lakenvelders geheel uit te sterven, maar door een gericht fokprogramma is die ontwikkeling gelukkig een halt toegeroepen. Mede dankzij de Vereniging Lakenvelder Runderen en de Stichting Zeldzame Huisdieren is er nu juist sprake van een toenemende belangstelling voor het ras. Zelf heb ik ruim drie jaar geleden besloten om mijn leven een andere wending te geven en met mijn zoon een boerenbedrijf te beginnen. We houden uitsluitend Lakenvelders en ambiëren een eerlijke, ambachtelijke aanpak, gericht op duurzaamheid en dierenwelzijn, in balans met de natuur. Mijn zoon is voornemens om Lakenvelders te gaan melken en daarmee lokale en unieke zuivelproducten te gaan maken, zoals Lakenvelder kaas. De nieuwe fosfaatwetgeving zet deze aanpak volledig op de tocht. Daarmee valt ook zijn droom in duigen.

De fosfaatwet kent een financiële waarde toe aan melkvee en jongvee. Omdat de boer per koe betaalt voor de fosfaatrechten, stimuleert dit een zo hoog mogelijke melkproductie per dier. De vraag is, of deze ontwikkeling in het kader van het dierenwelzijn wel wenselijk is. Bovendien zal deze maatregel tot gevolg hebben dat koeien met een lage melkproductie sneller worden afgevoerd. De fosfaatwet is een bedreiging voor het dierenwelzijn.

Naast de problemen met dierenwelzijn worden de boeren die juist niet alleen gericht zijn op een zo hoog mogelijke productie de dupe van dit systeem. Lakenvelders leveren vergeleken met moderne Holsteiners maar weinig melk op. Maar het ras heeft wel andere kwaliteiten, zoals een buitengewoon goede vleeskwaliteit en een zeer goede voedselconversie. Lakenvelders leven prima op een schraal dieet van enkel gras. Er hoeft geen extra (kracht)voer aangevoerd te worden, waardoor ook de mestproductie relatief laag is. Dit geldt in essentie voor al onze oud-hollandse rassen, zoals onder meer de Blaarkoppen, het Fries-Hollands rundvee en de Brandrode runderen.

De gevolgen van de fosfaatwetgeving laten zich raden: deze rassen zullen geleidelijk aan verdwijnen uit de Nederlandse veestapel. Nieuwe fokkers zullen er niet komen, want het houden van deze dieren wordt veel te kostbaar. Geen boer zal het nog in zijn hoofd halen om oud-Hollandse runderen te gaan melken. Met als uiteindelijk gevolg dat deze bijzondere rassen alsnog dreigen uit te sterven.

Met dit scenario in het achterhoofd is het extra wrang om te constateren dat Nederland zich juist in diverse wereldwijde verdragen heeft gecommitteerd aan het in stand houden van biodiversiteit. Dat de Nederlandse overheid daarbovenop ook nog is vergeten om de EU-subsidies ter bescherming van zeldzame veerassen en agro-biodiversiteit aan te vragen, is eerlijk gezegd schandalig. Het is teleurstellend om moeten te constateren dat de Tweede Kamer dit onderwerp niet aangesneden heeft in het recente begrotingsdebat met minister Schouten. Als de overheid, zoals zij aangeeft, wil streven naar een duurzame landbouw waarin balans is tussen boer en natuur, dan is het aanpakken van de ongewenste bijwerkingen van de fosfaatwet een allereerste vereiste om geloofwaardig over te kunnen komen.

De oplossing voor dit probleem is heel eenvoudig. Stel alle zeldzame rassen vrij van fosfaatrechten. Het betreft minder dan een half procent van de Nederlandse veestapel! Op die manier dragen we bij aan de biodiversiteit en houden we ons levend erfgoed in stand.

 

Om ook bij te dragen aan het in stand houden van ons levend erfgoed kunt u de petitie ondertekenen. Alvast bedankt!

 

Slow Food markt Gouda, 30 september.

Affiche Oogstmarkt

Slow Food Groene Hart bestaat 5 jaar. In dat kader organiseren ze op zaterdag 30 september een oogstmarkt in Gouda.
Als echte Slow Food koe mag de Lakenvelder daar niet ontbreken, daarom staat Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder ook met een kraam op de markt.

De boerderijwinkel is die dag gesloten. Maar u kunt een afspraak maken om op een ander moment vlees te halen.

Wellicht tot ziens in Gouda!

OPEN DAG zaterdag 9 september

open dag 2017

Op zaterdag 9 september is weer de jaarlijkse open dag van de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder.  Tussen 11 en 16 uur is er voor jong en oud van alles te beleven op de boerderij aan de Zijldijk.

Elk uur gaat boer Fernand de Willigen met een groepje de wei in om de kudde Lakenvelders van dichtbij te bekijken. Er zijn korte wandelingen door de Boterhuispolder onder begeleiding van een gids en er liggen kano’s waarmee gevaren kan worden op de Zijp. Deze zomer zijn er dertien kalveren geboren. Het laatste kalf is een fleskalf,  ze is daardoor heel mak en mag geknuffeld worden. Kinderen kunnen op de trampoline en een ritje maken met de ponykar.

Naast het heerlijke Lakenvelder vlees zijn er nog diverse andere produkten te koop. Oma Appel uit Leiderdorp is aanwezig met zelfgemaakte jam en chutney en Annemarie’s Brood uit Hoogmade komt met ambachtelijk desembrood.  Ook de Biologische Wilde Weide Kaas van boerderij De Eenzaamheid op de Zwanburgerpolder is te verkrijgen. De koffie wordt dit jaar geschonken door de dames van HeerlijkHeerlijk.

Graag tot ziens op 9 september!

Vanaf 8 juli weer een nieuwe voorraad

cof

De koeien staan in de wei, de kalveren groeien als kool en het hooi is weer binnen. Kortom, de komende weken zijn even rustig.

Tijd om de vriezers weer te vullen, op zaterdag 8 juli krijgen we een nieuwe voorraad heerlijk Lakenvelder vlees binnen. U kunt alvast uw bestelling plaatsen maar ook gewoon langskomen tijdens onze openingstijden: elke zaterdag van 13 tot 17 uur.
Mocht dat niet schikken dan kunt u ook een afspraak maken voor een ander moment.

Wij hebben ook nog tijd om op vakantie te gaan, daarom zijn we de eerste twee zaterdagen van augustus gesloten. Dus de hele maand juli kunt u nog bij ons terecht en dan weer vanaf 19 augustus.

En de datum voor onze open dag is ook al bekend. Schrijf het vast in uw agenda: zaterdag 9 september van 11 tot 17 uur.

Kalvertijd!

cof

Er zijn de afgelopen maand maar liefst twaalf kalfjes geboren. U bent van harte welkom om het jonge grut te komen bekijken. Elke zaterdag van 13 tot 17 uur zijn we geopend.

Vanaf 3 juni hebben we ook weer een nieuwe voorraad Lakenvelder vlees in de vriezer. U kunt ook alvast uw bestelling doorgeven op lekker@boterhuispolder.nl of bellen naar Fernand: 0621 278096